بازکننده انسداد قلب
  • افتیمون: طبیعت: گرم و خشک، خواص: تحلیل برنده ورم ها، لطیف کننده، بازکننده انسداد و مفرح قلب، جهت بیماری ه ...

    افتیمون: طبیعت: گرم و خشک، خواص: تحلیل برنده ورم ها، لطیف کننده، بازکننده انسداد و مفرح قلب، جهت بیماری های مغز و اعصاب مانند سردرد، تشنج، افسردگی، کاووس و وسواس و بیماری های مفاصل مفید است. به تنهایی ...

    ادامه مطلب

کلیه محصولات از بالاترین کیفیت برخوردار میباشند.