بند آوردن سکسکه
  • بند آوردن سکسکه نوزادان

     وقفه هایی که بین سکسکه‌های او ایجاد می‌شود را یادداشت کنید چه شرایطی باعث ایجاد سکسکه می‌شود؟ آیا در طول ...

     وقفه هایی که بین سکسکه‌های او ایجاد می‌شود را یادداشت کنید چه شرایطی باعث ایجاد سکسکه می‌شود؟ آیا در طول شیر خوردن یا زمان اندکی بعد از آن اتفاق می‌افتد؟ سکسکه ای بر اثر شیرخوردن ایجاد می‌شود، کاملاً ...

    ادامه مطلب

کلیه محصولات از بالاترین کیفیت برخوردار میباشند.