بیماری پروانه ای
  • علت بیماری پروانه ای چیست؟ اپیدرمولیز بولوسا (EB) یک بیماری ارثی در بافت‌های پوستی می‌باشد که در پوست و غ ...

    علت بیماری پروانه ای چیست؟ اپیدرمولیز بولوسا (EB) یک بیماری ارثی در بافت‌های پوستی می‌باشد که در پوست و غشای مخاطی ایجاد تاول می‌کند. اپیدرمولیز بولوسا (EB) یک بیماری ارثی در بافت‌های پوستی می‌باشد که ...

    ادامه مطلب

کلیه محصولات از بالاترین کیفیت برخوردار میباشند. رد کردن