بیماری کودک
 • عفونت گوش در کودکان

   عفونت گوش کودکان مستعد ابتلا به عفونت گوش می باشند، چرا که آنها دارای شیپور استاش کوچکی می باشند. این شی ...

   عفونت گوش کودکان مستعد ابتلا به عفونت گوش می باشند، چرا که آنها دارای شیپور استاش کوچکی می باشند. این شیپور (مجرا) گوش میانی را به گلو متصل می کند.   هنگامی که سرماخوردگی باعث التهاب می شود، این ...

  ادامه مطلب
 • چسب گوش تجمع مایع در گوش میانی (با درد و یا بدورن درد) می باشد که به نام اوتیت میانی با ترشح خوانده می شو ...

  چسب گوش تجمع مایع در گوش میانی (با درد و یا بدورن درد) می باشد که به نام اوتیت میانی با ترشح خوانده می شود.   غالبا، با یک عفونت گوش حاد و یا عفونت دستگاه تنفسی فوقانی همراه می شود.   مایع م ...

  ادامه مطلب

کلیه محصولات از بالاترین کیفیت برخوردار میباشند.